Välkommen till Mindrematsvinn.nu

 

 

 

 

 

 

                 

Gilla oss på Facebook
           

Projektet mindrematsvinn.nu är slutfört.

Naturligtvis kan ni fortsättningsvis anlita våra konsulter i olika former av utbildningsinsatser och utvecklingsarbete inom området.

Vår ambition är att ha hemsidan fortsatt öppen. Vi har upphört med nyhetsbrev och hänvisar i stället till Facebook-sidan mindrematsvinn.nu där vi lägger ut nyheter, material och annat som berör området matsvinn.

   


                                             

Nyheter 

Nyhetsarkiv»


Mindrematsvinn.nu startade som nationellt projekt som drevs av Hushållningssällskapet. Projektet syftade till att minska matsvinnet i de offentliga köken, vilket är en del i förverkligandet av de nationella miljömålen. Projektet genomfördes under 2011-2013 och delfinansierades av Jordbruksverket. 

Kunskapsbank

Nytt! Ny rapport från Västra Götalandsregionen om minskat matsvinn från planering till servering.

Utbildningar

Vi utbildar olika personalgrupper om konsten att minska matsvinnet.

– Ungefär 40 000 ha av den odlade arealen i Sverige går uppskattningsvis åt för att producera den mängd mat som slängs i svenska storhushåll.